Jedna od bitnijih aktivnosti kompanije Telekomunikacija doo, u okviru infrastrukturne izgradnje je i izgradnja i rekonstrukcija objekata niske spratnosti:

  • objekata za smeštaj TS centrala i trafo stanica
  • objekata crpnih stanica
  • objekata MRS i gasnih stanica
  • sve vrste rezervoara
  • rešetkaste čelične konstrukcije i panelski objekti
  • rekonstrukcija i izgradnja puteva
  • rekonstrukcija i izgradnja obejkata spratnosti do P+3

Za ove prateće objekte infrastrukturne izgradnje, kompanija Telekomunikacija doo obučila je ekipu stručnih i kvalitetnih kadrova opremljenu savremenom građevinskom mehanizacijom koje zajedno čine okosnicu za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti građevine.

Na čelu naše građevinske operative je diplomirani inžinjer građevine, a u timu se nalazi veliki broj iskusnih, kvalifikovanih majstora – zidara, tesara, keramičara, izolatera …

U cilju zadovoljenja potreba klijenata sarađujemo sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima materijala i opreme, kao i proverenim i kvalitetnim kooperantima pri izvođenju specijalizovanih građevinskih radova.