Kompanija Telekomunikacija doo, ima veliko iskustvo u primeni metode koso usmerenog bušenja (HDD) koja pruža brojne prednosti kao i uštedu troškova do čak 35%.

Metoda „Koso usmereno bušenje“ je u osnovi prevod standarda „Horizontal Directional Drilling“ (HDD), što je inače ustaljen naziv u zemljama EU i Americi.

Metoda koso usmereno bušenje (HDD), poznata je u svetu i kod nas već duži vremenski period, a njena primena je sve učestalija jer se izbegavaju negativni efekti raskopavanja, ubrzava se realizcija projekata i obezbeđuje nesmetan rad postojećih infrastrukturnih objekata.

Prema izvodu iz projektne dokumentacije kompletnog objekta, kompanija Telekomunikacija doo, primenjuje projektovani podužni profil instalacije ispod prepreke, sinhron plan, izveštaj o geomehaničkom ispitivanju podloge da bi se izvršili pripremni radovi koji obuhvataju: obeležavanje trase, postavljanje mašine za bušenje i odabir ugla bušenja, iskop ulazne jame.

Kompanija Telekomunikacija doo izvodi i standardne pripremne radove u koje spadaju i raščišćavanje terena, uređenje gradilišnog platoa kao i obezbeđenje saobraćajne komunikacije.

Gradilište se uobičajeno formira sa obe strane prepreke. Na jednoj strani, centralnoj, pozicionira se mehanizacija i oprema za izradu i proširenje bušotine. Na suprotnoj strani se vrši priprema instalacija, cevi za uvlačenje i pozicionira sistem rolera.

Na osnovu sastava terena, dubine bušotine, kao i njene dužine vrši se odabir sile potiska, kako za sam čin bušenja tako i tokom upravljanja.

Samo izvođenje radova sastoji se iz tri faze: pilot bušenja, razbušivanja i završne faze uvlačenja instalacije, odnosno cevi.

Kompanija Telekomunikacija doo raspolaže potrebnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za finalizaciju poslova primenom metode koso usmerenog bušenja, različitih dimenzija i namena.