Laboratorija je formirana kao nezavisni organizacioni deo kompanije Telekomunikacija doo. Posao laboratorije je da vrši ispitivanja, potrebna merenja i dokazivanja kvaliteta izvedenih radova u svim ostalim sektorima kompanije. Laboratorija je opremljena potrebnim istrumentima za precizna merenja i potvrdu zadatih parametara izvedenih radova.

Stručno osoblje laboratorije vrši sva neophodna ispitivanja u oblastima telekomunikacione, gasne i hidrotehničke izgradnje sledećim metodama:

  • ispitivanje gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost
  • ispitivanje hidrotehničkih instalacija
  • ispitivanje raspodele polarizacionog potencijala
  • katodne zaštite cevovoda ispitivanje izolovanosti zaštitne cevi od osnovne cevi
  • ispitivanje izolacije na elektroprobojnost
  • ispitivanje funcionalnosti ugrađenih izolacionih komada i prirubnica
  • ispitivanje gromobranskih uzemljenja i instalacija
  • ispitivanje otpora uzemljivača
  • ispitivanje radnih i zaštitnih uzemljenja

U postupku je dopuna i provera procedura kojima se vrše navedena ispitivanja, dodatni pregledi merne opreme i postupak akreditacije postupaka ispitivanja.