Od dana svog osnivanja kompanija Telekomunikacija doo je izvela veliki broj objekata različitih struktura i namena:

  • telekomunikacioni objekti i mreže
  • gasne PE i čelične mreže i objekti MRS
  • vodovodne mreže, rezervoari, šahtovi, sistemi za navodnjavanje, kanalizacione mreže i crpne stanice
  • objekti i EE mreže
  • građevinski objekti niske spratnosti, itd.

HIDROTEHNIČKI SEKTOR

TELEKOMUNIKACIONI SEKTOR (OK i TT mreže)

SEKTOR GASNIH SISTEMA

ENERGETSKI SEKTOR

HORIZONTALNO / VERTIKALNO BUŠENJE

RADOVI NA AUTOPUTEVIMA