Od osnivanja, kompanija Telekomunikacija doo bavi se izgradnjom pristupnih mreža za fiksnu telefoniju kao i izgradnjom optičkih spojnih puteva i isturenih stepena. Spadamo u grupu najbitnijih partnera kompanije Telekom Srbija za ovu oblast.

Dosadašnje iskustvo kompanije Telekomunikacija doo u oblasti izgradnje optičkih telefonskih mreža obezbedilo nam je reputaciju kompanije koja pripada izuzetno uskom krugu firmi koje se uspešno bave izgradnjom i montažom optičke infrastrukture.

Do sada smo izgradili i pustili u rad više od 2.000 km kablova optičkih vlakana različitih kapaciteta, kako na magistralnim, tako i na regionalnim i lokalnim pravcima.

Kompanija Telekomunikacija doo se specijalizovala za velike i složene projekte izgradnje telekomunikacionih mreža po sistemu „ključ u ruke“ što podrazumeva projektovanje, izgradnju i održavanje kako optičkih tako i pristupnih telefonskih mreža.

Kao partner kompanije Telekom Srbija, obezbedili smo telefonske priključke za više od 300.000 korisnika širom republike Srbije.

S obzirom da zahtevi korisnika u fiksnoj telefoniji rastu, operateri se suočavaju sa teškim odlukama i zahtevnim rešenjima obezbeđivanja sve šireg dijapazona usluga.

Kompanija Telekomunikacija doo pruža tehnička rešenja za prevazilaženje takvih problema, olakšava donošenje odluka i realizaciju složenih projekata.

Naglašavamo da smo u potpunosti opremljeni za polaganje, montažu i puštanje u rad magistalnih optičkih pravaca.