Velika licenca

“Velika licenca” za projektovanje i izvođenje teleko­mu­nikacionih mreža i sistema za tele­ko­mu­ni­kacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili objekte koji su međunarodnog i magistralnog značaja, kao i za one koji se grade na teritoriji dve ili više opština (P150E3, P151E3, I150E3, I151E3)

“Velika licenca” za izvođenje termotehničkih, termo­energetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog pritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500t (I031M1)

“Velika licenca“ za izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za međunarodne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (I071G3)

„Velika licenca“ za izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međunarodne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (I071M2)

Standardi

ISO standard sertifikat 50001:2018
  • ISO standard sertifikat 9001:2015
  • (TÜV – od 2006. godine)
  • ISO standard sertifikat 14001:2015
  • ISO standard sertifikat 45001:2018
  • ISO/IEC standard sertifikat 27001:2013

Telekomunikacija doo

Energetski pasoš

Od 2013. „Telekomunikacija“ doo spada među prvih 30 ovlašćenih organizacija koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za nosioca tzv. “energetskog pasoša”, odnosno, ispunjava uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata.

Telekomunikacija doo